Kieskompas Leiden

Posted by on 19 maart 2018

De Kieswijzer voor Leiden is het Kieskompas, een private onderneming, opgericht in 2006. Het bedrijf is volstrekt onafhankelijk, krijgt geen subsidie, heeft wetenschappelijke roots (mede opgericht door de Vrije Universiteit Amsterdam) en opereert internationaal. (bron)

In dit Kieskompas is de voorgenomen sloop van ons wooncomplex terug te vinden.

Vraag 5 luidt aldaar:

Opvallend is de uitgesproken, concrete vraagstelling, waarbij specifiek naar de geesteswetenschappencampus wordt verwezen en de vraag niet in algemene zin is geformuleerd (‘nieuwe gebouwen ’ipv‘ nieuwe geesteswetenschappencampus’). Hierdoor zal niet iedere burger in Leiden zich persoonlijk aangesproken voelen over dit onderwerp, wat bij praktisch alle andere algemene stellingen van het Kieskompas wel het geval is, bijvoorbeeld:

Het moge duidelijk zijn dat we hier graag een andere formulering hadden gezien en houden nauwlettend in het oog hoe Kieskompas, Universiteit Leiden en de nieuwe Gemeenteraad de resultaten op deze vraag gaan interpreteren of het (gebrek aan) draagvlak laten meewegen in toekomstige besluiten.

Posted in: In het nieuws

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress