Onterecht beeld geschetst van bewoners Doelencomplex

Posted by on 5 juni 2018

Deze brief is naar het Leidsch Dagblad gestuurd als reactie op hun stuk en wordt daar wellicht binnenkort gepubliceerd.

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 19 mei stond het artikel ‘Droefenis op het Doelenterrein’, waarin onder meer de volgende tekst: ” Bij de 58 woningen op het Doelenterrein kan de vlag halfstok”. Ons verbaasde deze tekst zeer, hij was in ieder geval niet gebaseerd op de reactie die wij naar de krant hadden gemaild. Voor alle duidelijkheid: de vlag hangt absoluut niet halfstok bij de bewoners en van droefenis is helemaal geen sprake!

Alt teksts

Doelencomplex

De schrijver van het artikel meende echter dat het programma van het nieuwe college B&W daartoe wel aanleiding zou geven bij de bewoners. Hij baseerde zich daarbij op de volgende tekst in het Beleidsprogramma 2018-2022 van het College: ‘Ook de realisatie van de Humanities campus rondom de Witte Singel hoort bij verdere verbetering van de binnen- stad’.

Maar ons inziens gaf hij daar een eigen en nogal voorbarige interpretatie aan toen hij schreef:
Het plan van de universiteit om het wooncomplex te laten slopen ten faveure van een nieuwe Humanities Campus wordt ook door het nieuwe college van burgemeester en wethouders omarmd. Het ingrijpende voornemen wordt ’een verbetering van de binnenstad’ genoemd.

De sloop van onze huizen is echter nog helemaal niet zeker. Van het nieuwe college verwachten wij een eerlijke afweging van de diverse belangen en we hopen dat het niet, zoals het vorige college deed, de belangen van de bewoners feitelijk negeert door zonder meer te wijken voor de wensen van de Universiteit.

Wij zijn overigens nooit tegen de realisatie van de Humanities Campus geweest, maar wel tegen het feit dat de Universiteit per se wil dat dit volgens haar eigen Voorkeursplan A gebeurt. Een plan waarin de sloop van onze 58 goede woningen is opgenomen, terwijl er goede andere opties voor de realisering van een Campus zijn, waaronder opties waarbij de huizen gewoon kunnen blijven staan. Ook de Universiteit zelf heeft de handhaving van de huizen al van begin af aan in een plan verwerkt, het zogenaamde plan B!

Wij gaan er van uit dat het nieuwe college die andere opties wél de aandacht en het gewicht gaat geven die ze verdienen. En gaat inzien dat ook mét behoud van de woningen de binnenstad verder verbeterd kan worden door de realisatie van de Humanities Campus rondom de Witte Singel.

Verder gaan wij gewoon door met het opkomen voor de belangen van de bewoners. Zie ook deze website – doelencomplex.nl – voor informatie over en impressies van het Doelencomplex. Hier kunt u onder meer lezen hoe het vorige college B&W en gemeenteraad een eerder genomen raadsbesluit simpelweg aan hun laars lapten, louter om de Universiteit haar zin te kunnen geven.

BC De Doelen,
Giny Schoemaker
Theresa Steeman
22 mei 2018

 

Posted in: BC aan het woord

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress