Kennisstad?

Posted by on 11 juni 2018

Wethouder Dirkse maakt zich sterk voor Leiden als kennisstad en in het verlengde daarvan voor de Campus Humanities. Zo zei hij half mei bij de presentatie van het beleidsakkoord van het nieuwe college dat Campusontwikkeling een van de pijlers van het kennisstadbeleid is.

Maar wat is eigenlijk Campusontwikkeling? En wat is eigenlijk een Campus?

De afdeling vastgoed van de Universiteit presenteerde in de eerste klankbordgroepbijeenkomst in 2016 haar Voorkeursplan A voor de Campus Humanities. Daarin bleek dat hun Campus feitelijk bestond uit een aantal gebouwen rondom een grasveld. Een deelnemer vroeg waarom men het eigenlijk Campus noemde, want in het buitenland werd daar iets heel anders onder verstaan. En men richtte zich toch juist op buitenlandse studenten?

Het antwoord van de Universiteit was even verrassend als onthullend namelijk: “het is maar een werktitel”!

Intussen is die werktitel dus mooi een eigen leven gaan leiden en zonder problemen van werktitel tot belangrijke pijler van een kennisstad verworden.
En al die tijd wil het maar niet doordringen tot degenen die over Leiden en het lot van haar bewoners beslissen, dat er ook heel goed eenzelfde Campus gebouwd kan worden met behoud van de woningen in het Doelencomplex.

Natuurlijk, men weet misschien wel van dat alternatief en misschien ook wel dat dat alternatief ook voldoet aan de eisen van de Universiteit, maar ja, de Universiteit zegt dat het héél moeilijk is om tijdens de verbouwing al die studenten en medewerkers elders in Leiden onder te brengen.

Nou weet ik wel uit eigen ervaring dat niet iedereen die bij de Universiteit werkt, uitblinkt in oplossend vermogen, maar er zullen toch wel een paar mensen te vinden zijn die deze puzzel kunnen oplossen? Misschien niet bij de afdeling Vastgoed, maar toch wel elders binnen de Universiteit?

Maar niet alleen het onderbrengen van al die mensen is het probleem, zo geeft de Universiteit aan, het alternatieve plan kost ook heel veel geld!
De Universiteit gaf namelijk op een vraag van onze kant aan, dat het plan Campus Alternatief (waarbij onze huizen blijven staan, de bestaande universiteitsgebouwen worden verbouwd en het onderwijs tijdelijk elders gegeven wordt) écht meer kostte dan hun voorkeurplan A (het slopen van 58 woningen, het bouwen van 58 nieuwe woningen en het bouwen van een groot nieuw gebouw op de plaats van onze huidige woningen).

Hier rest mij niets anders dan groot ontzag voor het rekenvermogen van de Universiteit!

Al met al hou ik toch het gevoel dat de gemeente niet helemaal op de hoogte is of wil zijn van de werkelijke situatie. Zo verbaas ik me elke keer weer als gezegd wordt dat het eerste participatietraject vastgelopen was. Nee mensen, het was niet vastgelopen, maar het kende alleen een uitkomst die de Universiteit niet zinde!

Waarom verdiept de gemeente zich niet meer in de werkelijke gang van zaken en heeft men, na die uitkomst, alleen gesproken met de Universiteit als belanghebbende en helemaal niet met de bewoners?

Ik blijf daarom zitten met de vraag: is Leiden nou een stad van Kennis of misschien toch meer een stad van kennissen?

Theresa Steeman

Posted in: Columns

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress