Klankbordgroep als participatietraject

Posted by on 2 oktober 2018

Verschillende mensen hadden ons al gewaarschuwd: een klankbordgroep is een excuustruus; men geeft je het gevoel dat je mee mag praten, en dat mag je ook, maar daar blijft het dan wel bij! Men luistert belangstellend naar je, maar er verandert niets aan het oorspronkelijke voornemen van de participatiebieder. De universiteit heeft met haar klankbordgroep in 2016 dit nog eens overduidelijk gemaakt.

In 2018 is natuurlijk ook door de regisserende gemeente een klankbordgroep ingesteld, nu om te komen tot een stedenbouwkundig plan, dat alleen gebaseerd mag zijn op het voorkeursplan van de Universiteit.
Omdat er bij de ontwikkeling van dat plan uitgegaan wordt van de situatie waarin onze woningen gesloopt zijn, hebben wij niet erg veel behoefte om daar bij te zitten. Maar we horen er wel eens wat over. Zo wordt de woonfunctie, die door de gemeente aan de plannen voor de Campus is toegevoegd, inmiddels wat duidelijker: men richt zich op een flink aantal wooneenheden voor studenten en aan de universiteit gelieerd personeel. Waarbij je je kunt afvragen wat de reden was voor de gemeente om dit te doen, de Universiteit wilde die woonfunctie immers eigenlijk niet. Ondergetekende heeft daar wel een idee over, of dat juist is zal binnenkort vanzelf blijken.

Grappig wel, dat naast de gemeente nu ook de Universiteit opeens wel ruimte meent te hebben voor een woonfunctie op hun Campus, en niet zo’n klein beetje ruimte ook. Maar jammer, niet voor sociale woningbouw!
Gezien de aantallen wooneenheden die genoemd worden zal men wel flink de hoogte in moeten lijkt me, iets wat juist niet mocht toen in 2016 het plan waarbij onze woningen gewoon blijven staan, besproken werd. Nee zeg, vanuit de gemeente gold toen immers de eis dat binnen de singels niet hoger gebouwd mocht worden dan de huidige hoogte van ons complex.

Verbazingwekkend toch, hoe snel de eisen kunnen veranderen als de gemeente zelf een plan opstelt.

Maar dat opent gelukkig wel perspectieven om het door de Universiteit afgewezen model 4, Campus Alternatief, waarbij de woningen blijven staan, gewoon toch uit te voeren! De universiteit kan gewoon de hoogte in en het hoeft niet eens bij 1 verdieping erop te blijven, nee, het kan zonodig nog veel hoger dan de gemeente in 2016 zelf dacht!

Theresa Steeman

Posted in: Columns

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress