Nooit gedacht aan dit 5e alternatief voor een Campus met behoud van onze 58 huizen?

Posted by on 2 oktober 2018

De faculteit geesteswetenschappen heeft in de afgelopen periode simpelweg haar zin doorgedrukt: er moet een Campus komen en wel uitslúitend een Campus, waar onze huizen voor gesloopt moeten worden. En dat allemaal omdat men denkt in de toekomst een enorme toestroom van buitenlandse studenten te krijgen (of is het om juist ‘die buitenlandse studenten te lokken’, zoals de heer Stolker zich een keer per ongeluk liet ontvallen….).

De vakgroep Geesteswetenschappen in Leiden vraagt van zo’n buitenlandse student  het hoogste bedrag van alle Universiteiten in Nederland, ruim 9.700 per jaar. En ja, dan is het wel te begrijpen: daar verdien je bakken geld meer aan dan aan Nederlandse studenten.
En wie weet, als er genoeg komen, drukken ze ook nog eens de kosten voor de nieuwe Campus, waar  de Universiteit nu 100 miljoen voor heeft uitgetrokken.

De heer Stolker zei in de gemeenteraad onder meer dat de Universiteit dolgraag de Humanities Campus voor Leiden, in de buurt van de bibliotheek, wil behouden.
Ik bespeur daar weliswaar enigszins een verkapte dreiging om naar den Haag te gaan als onze huizen niet gesloopt worden, maar ik snap ook heel goed dat hij de plek waar wij wonen graag wil hebben, wij willen die plek niet voor niets graag houden! En ook zal hij al die dikbetalende buitenlandse studenten niet al te ver willen laten lopen of fietsen.

Maar gelukkig, dat hoeft ook niet, zoals hij en de wethouder heel goed weten. Er is immers een goed alternatief (model 4) waarbij onze huizen gewoon blijven staan. Maar dit alternatief spreekt hen beiden duidelijk niet aan. Jammer, want hier zit de door de wethouder zo belangrijk gevonden functiemenging van onderwijs en wonen, gewoon al ingebakken. Of wist de wethouder in juni 2017 al dat het bij de functie ‘Wonen’ op de nieuwe Campus zéker niet om sociale woningen zou gaan?

Een belangrijk bezwaar van de universiteit van model 4 is dat het héél moeilijk is om tijdens de verbouwing van de bestaande gebouwen al die studenten en medewerkers elders in Leiden onder te brengen.
Betekent dit dan dat men van plan is, tijdens de sloop van onze huizen en het bouwen van een nieuw gebouw op onze plek, de studenten gewoon lekker onderwijs te laten volgen in het Lipsius, Huizinga enz. Ik vraag me af of men de toekomstige studenten dan ook gaat voorbereiden op het feit dat zij een aantal jaren in een soort bouwput onderwijs zullen moeten volgen….

Er is echter nog een ander alternatief, model 5, waarbij de Geesteswetenschappen meer dan voldoende ruimte kunnen krijgen en men niet 58 huishoudens uit hun huis hoeft te verjagen. En de studenten hoeven gelukkig niet ver te lopen of te fietsen. Ik denk namelijk aan dat prachtige pand aan het Rapenburg, de voormalige universiteitsbibliotheek. De heer Stolker kent dat goed, hij zetelt er immers zelf. Nou wil ik absoluut niet suggereren dat hij dat pand zou kunnen/moeten verlaten ten gunste van de Geesteswetenschappen, maar er huizen in de voormalige UB  nog een aantal andere medewerkers die ons inziens best wel kunnen verhuizen  naar  een (verbouwd) Lipsius en omringende gebouwen.

Ik doel  hier onder meer op het Bestuurbureau, waar men zich bezighoudt met Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Strategie en Academische Zaken.
Maar daarnaast lijkt ook de afdeling Vastgoed een zéér geschikte gegadigde voor een verhuizing. Wij begrijpen wel dat de betrokken medewerkers dat misschien niet zo leuk vinden, maar toch is verhuizing van je werkplek  lang niet zo ingrijpend als gedwongen worden je huis te verlaten.

En wat betreft het door de Universiteit zo belangrijk gevonden centrale grasveld, waar docenten en studenten elkaar kunnen ontmoeten: op het huidige terrein van de Geesteswetenschappen tel ik nu al 3 grasvelden/binnentuinen , zeer geschikt als ontmoetingsplaatsen voor docenten en studenten.  Als men dan gewoon die fietsenrekken voor de UB en het Lipsius verwijdert en de studenten eindelijk zover krijgt dat zij de beide, reeds bestaande, ondergrondse fietsenstallingen gaan gebruiken, dan  kan men ook voor de huidige UB en het Lipsius nog  aardige grasveldjes neerleggen. Voldoende ontmoetingsplaatsen lijkt me.

Probleem opgelost toch?

Theresa Steeman

Posted in: Columns

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress