Beoordeling alternatief plan voor de Humanities Campus door de universiteit

Posted by on 7 december 2018

Deze brief is door de bewonerscommissie op 23 november 2018 naar het Leidsch dagblad gezonden. Het is een reactie op het op 20 november in het LD verschenen artikel. Tot op heden (7 december 2018) is deze nog niet geplaatst in de krant.

In het LD van 20 november 2018, ‘Doelencomplex hoopt op nieuwe gemeenteraad’ beweert de universiteit dat het alternatieve Campusplan van  de bewoners (BC) en HBE, door de universiteit en gemeente op de meeste punten negatief beoordeeld is.

Dit wordt echter niet gestaafd door de beoordeling van de verschillende modellen die door de universiteit zelf in februari 2017 is uitgebracht. Volgens die beoordeling voldoet het alternatieve plan beter aan de voorwaarden en wensen van de gemeente. Ook wordt in dit model de door de universiteit benodigd geachte ruimte en het door haar zo vurig gewenste grasveld gerealiseerd. De bouwhoogte in het plan van BC/HBE is volgens de Universiteit een aandachtspunt.  Echter, we hebben gezien dat de gemeente en Universiteit in de nadere uitwerking in 2018 van het universiteitsplan nog veel hoger willen gaan.

De grootste verschillen in beoordeling van de Universiteit liggen op het gebied van het Financieel kader en de Fasering en schuifruimte. Dit laatste betreft het tijdelijk onderbrengen van medewerkers en studenten elders in Leiden tijdens de verbouwingsperiode. In het alternatieve plan zou dat wat langer moeten duren.
Volgens de universiteit kost het alternatieve plan 12 tot 17 miljoen meer dan hun eigen Campusplan. Is het tijdelijk elders onderbrengen van studenten en medewerkers  daadwerkelijk duurder dan het slopen en opnieuw bouwen van 58 huizen? De berekeningen hebben wij nooit gezien. Wij zouden dan ook héél graag die rekensom een keer zien!
Duidelijk is in ieder geval wel dat het plan van bewoners en HBE voor de universiteit, volgens haar eigen beoordeling, op de belangrijkste punten niet onderdoet voor haar eigen campusplan!

Voor meer informatie zie doelencomplex .nl
Giny Schoemaker, Theresa Steeman

Posted in: BC aan het woord

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress