Bewoners en buren met sloop bedreigd Doelencomplex: ’We gaan desnoods tot de Kroon’

Posted by on 19 maart 2019

Leidsch Dagblad, 14 maart 2019

De strijd tegen de sloop van het Doelencomplex in Leiden gaat een volgende fase in. Gisterenavond presenteerden gemeente en universiteit hun campusplan voor die plek, en kondigden bewoners en hun buren aan ieder juridisch instrument te zullen aangrijpen om het tegen te houden.

“De Doelengracht steunt het Doelencomplex”, zegt Paul de Beurs strijdbaar na afloop van een klankbordgroepbijeenkomst, waar betrokken partijen de definitieve uitgangspunten voor de nieuwe campus te zien kregen. Hij vindt het stuitend dat gemeente en universiteit ín een apart traject’ herhuisvesting voor de huidige bewoners proberen te regelen. “We zullen ze herinneren aan de drie waarden van Cleveringa: vrijheid, gerechtigheid en waarheid. Moreel ben je verplicht het met de bewoners eerst te regelen.”

Als de gemeente de erfpachtovereenkomsterfpachtovereenkomst opzegt, wordt zij zelf huisbaas. Omwonenden vragen zich af of dat geen misbruik is van bevoegdheden en toetsen die vraag ook graag bij de rechter.

Lees het volledige artikel op de website van het Leidsch Dagblad

Posted in: In het nieuws

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress