Presentatie alternatieve woonlocaties 1 april 2019

Posted by on 11 april 2019

Mooie plaatjes, mooie praatjes

Tijdens de informatiebijeenkomst op 1 april 2019 presenteerde wethouder Paul Dirkse de plannen van de gemeente en universiteit omtrent de herinrichting van het Doelenterrein en de alternatieve woonlocaties voor de bewoners van het Doelencomplex. Hieronder een aantal reacties van de wethouder en bewoners zoals beschreven in het Leidsch Dagblad. Bekijk hier de  presentatie van de bewonersavond Doelencomplex (PDF).

Reactie van wethouder Dirkse

Het voorgenomen project is nieuw noch onomstreden, maar het stadsbestuur en de universiteit presenteerden gisteren de mooie plaatjes die het Rotterdamse architectenbureau Kcap naar buiten bracht.

Het woongebouw staat op de nominatie om te worden gesloopt vanwege de campusplannen, maar de bewoners laten zich niet zomaar hun huis uit zetten. “Daarom komen de plannen voor de herontwikkeling van het gebied ook inclusief een plan voor de herhuisvesting van die bewoners”, aldus Dirkse.

De wethouder laat zich niet verleiden tot een uitspraak hoe het nou moet met de strijdvaardige bewoners, de woningcorporatie (De Sleutels) die hun kant kiest en de vervangende woonruimte die ze is aangeboden. Aan de Waardgracht, Kaiserstraat (op een deel van de plek van Plexus) en Langegracht zijn drie zogeheten herhuisvestingslocaties
aangewezen die Dirkse maandagavond aan de bewoners presenteerde. Direct na de bijeenkomst was al duidelijk dat zij zich nog steeds geschoffeerd voelen en dat velen het
aanbod niet zien zitten.

Dat betekent wellicht dat de gemeente het gebouw straks langs juridische weg moet proberen te krijgen. Dirkse hoopt dat dit niet nodig zal blijken, maar ook hem is de kille ontvangst van het herhuisvestingsplan niet ontgaan. “De juridische weg moeten we niet willen. We moeten het komende jaar, anderhalf jaar kijken hoe het er precies uit komt te zien en het zou fijn zijn als bewoners en De Sleutels meepraten. De Sleutels kijkt nu toe met de handen achter de rug. Die situatie moeten we zien te doorbreken. Hoe schrijnend het ook is, dit moet door. Ik wil het voor die mensen goed regelen en we staan in feite aan het begin van een nieuwe ronde.”

Lees het volledige artikel hier

Reacties van bewoners

De aanwezige bewoners reageren veelal boos en sceptisch, en lijken hun verzet nog niet te willen opgeven. Zij willen op hun oude vertrouwde stek blijven wonen.

Hij (wethouder Dirkse) benadrukt alles zo zorgvuldig mogelijk te willen doen en hoopt dat het niet nodig zal zijn een juridisch gevecht aan te hoeven gaan met woningcorporatie De Sleutels, de eigenaar en huisbaas. Ook zegt hij dat de gemeenteraad nu eenmaal instemde met het plan van de universiteit. Hij belooft dat mensen een nieuwe woning krijgen,
veelal nieuwbouw, die even groot is als hun huidige: “Wat je hebt, dat houd je.”

uit de eerste reacties valt op te maken dat er amper voorstanders zijn. Een enkeling ziet wel wat in de Kaiserstraat, qua locatie vergelijkbaar met de huidige, maar twijfelt omdat daar pas in 2026 gebouwd kan worden, drie jaar na de sloopplanning. “Terwijl ze het al jaren weten”, zegt bewoner Max Smitsloo, die vrije sector huurt van De Sleutels. “Toch heeft de universiteit daar nog even snel allerlei vrije grond premium verkocht.”

De bewonerscommissie wijst erop dat minder van Plexus wordt geboden dan in een eerdere versie. “En de gemeenteraad heeft dit nu eenmaal besloten? Ja dag, deze wethouder schoof het besluit uit 2016 dat er niet gesloopt mocht worden ook gewoon terzijde”, aldus Theresa Steenman van de commissie.

Lees het volledige artikel hier

Posted in: In het nieuws

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress