Stedenbouwkundig plan

Posted by on 11 april 2019

Tijdens de informatiebijeenkomst voor bewoners van het Doelencomplex, presenteerde wethouder Paul Dirkse de alternatieve woonlocaties  en het stedenbouwkundig plan voor herinrichting van het Doelenterrein. Op 5 april is dit Humanities Campus plan gepubliceerd op de website van de gemeente Leiden. Tot 16 mei is het mogelijk om hier online of schriftelijk op te reageren of een alternatieve zienswijze in te dienen.

Online Reageren

Met dit formulier kunt u online reageren op een besluit van de gemeente. Om online te kunnen reageren op de campusplannen verwijzen wij naar de website van de gemeente: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/inspraak/. Hier staat het hierboven aangegeven formulier.

Schriftelijk Reageren

Schriftelijke reacties kunnen worden verstuurd naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden
Postbus 9100, 2300 PC

Onder vermelding van:
‘Z/19/1373033 inspraak stedenbouwkundig plan Humanities Campus’
en/of
‘Z/19/1373035 inspraak beeldkwaliteitsplan Humanities Campus’

Documenten

De plannen voor de Humanities Campus en de bijbehorende bijlagen:

Lees voor meer informatie het persbericht ‘Plannen Humanities Campus in inspraak‘.

Bijlagen stedenbouwkundig plan:

Bijlage beeldkwaliteitsplan:

Posted in: In het nieuws

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress