“Wie kan ik zeggen dat er spreekt?”

Posted by on 12 april 2019

Wethouder Dirkse kwam de bewoners van het Doelencomplex op 1 april vertellen welke nieuwe woonlocaties de gemeente voor hen in gedachten heeft, als hun huizen gesloopt gaan worden, zodat de universiteit haar zo vurig gewenste, maar niet noodzakelijke Humanities Campusplan kan realiseren.

Elders op deze site kunt u een verslagje van deze avond en de op 2 april gehouden bewonersavond lezen. Hier wil ik ingaan op de vraag namens wie de wethouder eigenlijk spreekt.

Bekend mag inmiddels zijn dat hij in voorjaar 2017 de regie van de Universiteit heeft overgenomen. In juli 2017 werd duidelijk dat hij dit deed om de Universiteit, die eind 2016 bakzeil gehaald had, alsnog haar zin te geven om haar Campusplan uit te voeren.

In zijn wijsheid heeft ook de wethouder vervolgens een klankbordgroep ingesteld, waarin men over het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan met de gemeente van gedachten kon wisselen. Inmiddels is die klankbordgroep klaar en vanaf 5 april liggen beide plannen ter inzage op het stadhuis. Op deze plannen kan volgens de gebruikelijke inspraakprocedures gereageerd worden, hetgeen wij uiteraard zullen doen.

Maar wat mij steeds meer opvalt is dat universiteit en gemeente inmiddels 2 handen op 1 Campusbuik zijn geworden.
Een paar voorbeelden:

1. Op de laatste klankbordgroepbijeenkomst, onder regie van de gemeente, kregen de deelnemers een cadeautje aangeboden. Op zich al apart dat je als deelnemer aan een dergelijk overleg een bedankcadeautje krijgt, maar nog wonderlijker was dat het cadeautje aangeboden werd door een medewerker van de universiteit. De universiteit wilde de deelnemers hiermee bedanken voor hun deelname en inzet. Vreemd, de klankbordgroep functioneerde volledig onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het dan niet de gemeente zijn die een dergelijk bedankcadeautje aanbiedt?

2 In de mail van de gemeente met het conceptverslag van de laatste klankbordgroep, werd aangekondigd dat wij nog een e-mail zouden ontvangen van de universiteit met de vraag even ons huisadres toe te sturen, in het geval we het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan graag gedrukt toegestuurd wilden krijgen. Waarom krijgen wij daarover een mail van de Universiteit, mag de gemeente daarvoor niet gewoon ons adres vragen?

Dat zou me verbazen: ze kunnen je wel dwingen je huis te verlaten, maar ze mogen niet vragen naar welk adres ze de stukken kunnen sturen van de vergadering, waar je bij aanwezig was…

Maar nog gekker wordt het als vervolgens de beide plannen bij ons worden thuisbezorgd, met een briefje van de wethouder, waarin hij ons nogmaals (?) bedankt voor de betrokkenheid en inzet bij de klankbordgroep! Onnodig te zeggen dat wij deze plannen niet bepaald als een verlaat bedankcadeautje, maar dan nu van de gemeente, beschouwen!

Intussen krijgen wij door dit soort vreemde situaties wel steeds meer de indruk dat de samenwerking tussen gemeente en universiteit nog veel hechter is geworden dan zij al in 2016 en 2017 was en dat de bewoners nu simpelweg met een tweekoppig monster te maken hebben. De avond met de wethouder heeft ons echter wat dat betreft meer duidelijkheid gebracht. De wethouder had het regelmatig over WIJ (gemeente en universiteit werden bedoeld) en gaandeweg werd steeds duidelijker dat hij gewoon de spreekbuis van de Universiteit was.

Over de gemeente sprak hij eigenlijk alleen duidelijk toen hij aangaf het allemaal ook heel vervelend te vinden, maar de gemeenteraad had gesproken en hij was immers gehouden een besluit van de gemeenteraad uit te voeren. De gemeenteraad is immers het hoogste orgaan in de gemeente.

Voor het gemak was hij even vergeten dat hij zelf al eerder een besluit van de gemeenteraad (uit januari 2016) gewoon aan zijn laars gelapt had. Daarnaar gevraagd moest hij het antwoord uiteraard schuldig blijven. Dat begrijpen wij: hij kon toen immers niet ook in de wij-vorm spreken! Maar beste wethouder, voor ons en velen anderen met ons, is allang volkomen duidelijk, dat de universiteit daarbij een, laten we zeggen, nogal sturende rol heeft gespeeld!

Kortom wethouder: namens wie kunnen wij zeggen dat U spreekt? De gemeente Leiden of bent u inmiddels gewoon de buikspreekpop van de Universiteit?

Theresa Steeman

Posted in: Columns

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress