Informatieavond 1 en 2 April 2019

Posted by on 29 juli 2019

Informatieavond door wethouder Dirkse op 1 april, Stationsweg 107

Op de informatieavond kwam Dirkse met 3 alternatieve woonlocaties alsmede het jaar van oplevering en verhuizing.:

  1. de Langegracht ter hoogte van het Stadsbouwhuis,
  2. de Waardgracht t.o. de Meelfabriek; en
  3. een deel(!) van de PLexus aan de Kaiserstraat.

Daar zouden de bewoners respectievelijk 2022/´23 en naar de Plexus in 2026  heen moeten. Feit:

  • het hele Energiepark , w.o. dit Langegracht-deel valt, moet nog ontwikkeld en gebouwd worden;
  • het flatgebouw aan de Waardgracht is van DUWO, bedoeld voor ´young professionals´ (net afgestudeerden), maar daar de huur te hoog is, raakt men het aan de straatstenen niet kwijt. Daar kunnen de Doelenbewoners dan mooi in….;
  • Was eerst de hele Plexus bedoeld als alternatieve lokatie, nu neemt de Universiteit het hele studiecentrum weer terug, omdat “ze die ruimte zelf nodig heeft”en laat voor de bewoners een strookje aan de Kaiserstraat over waar hooguit 8-10 appartementen gebouwd kunnen worden.

Er werden veel kritische vragen gesteld waarop de wethouder het antwoord schuldig moest blijven. Toen echter het nieuws van de Plexus werd meegedeeld, was de verontwaardiging groot: de universiteit wil voor nog géén dubbeltje op de eerste rij! Ze geeft met de ene hand en neemt met dezelfde vaart het met de andere hand weer terug.

Zoals een bewoonster het mooi verwoordde:`De universiteit laat een nóg kleinere veer dan in 2016!`

Op de vraag of b&w en de raad niet van de universiteit kon eisen dat deze ook een stuk grond aan de bewoners geeft, want deze mensen doen immers het grootste offer, antwoordde Dirkse dat de universiteit al heel veel geld in dit gebied (Doelenterrein) steekt.

Daar hebben de bewoners niets aan. Bij herhaling van de vraag draaide Dirkse zijn hoofd om naar de volgende vragensteller…..

Ook op de vraag waar de universiteit al dat geld vandaan haalde moest hij het antwoord schuldig blijven en draaide hij weg.

Over de plek aan de Langegracht waar de huizen gebouwd zullen gaan worden was veel ongerustheid: het is er heel druk en vlakbij is een opvang voor dak- en thuislozen en drugsverslaafden. Er waren meerdere reacties van bewoners, maar de kern van alle reacties was dat met het bedenken van deze 3 locaties er TOTAAL GÉÉN  rekening is gehouden met de huiselijke situatie en  (compensatie van) de huidige woonomgeving waarin de `Doelenmensen` zich nú bevinden:

  • Rustige, autoluwe woonomgeving
  • Gezinnen met jonge kinderen
  • Mensen die buitenkatten hebben

Het trieste was dat de wethouder – net als in zijn brief aan de bewoners voor deze avond – alles presenteerde alsof het al helemaal in kannen en kruiken was, duidelijk met als doel om de bewoners te ontmoedigen. Ook al door het jaar te noemen waarop de uitverhuizing zou moeten plaatsvinden (´22/´23 en voor de Plexus ´26) en een schema te presenteren waarin zowel de plannen van de universiteit als het plan van aanpak voor herhuisvesting behandeld en afgehamerd zouden worden.

Gelukkig werd daar wél bij vermeld, dat er ruimte was voor inspraak en bezwaar.

Saillant detail: de mensen die in aanmerking komen voor de Plexus zouden 2x moeten verhuizen, want de uitverhuizing vindt voor íedereen plaats tussen ´22 en ´23….

De bewonersavond op 2 april 2018, Ars Aemula, Pieterskerkgracht

Op voorstel van Elger Niels,voorzitter van de HBE, hebben de bewoners hun meningen over de infoavond met elkaar gedeeld en hun ervaringen verteld. Dat waren bepaald geen positieve geluiden. Vervolgens werd besproken welke plannen wanneer aan de orde gaan komen in het college en de raad.

Elger eindigde met het positieve feit, dat wij ons (vanaf 2015)  niet als een mak lam naar de slachtbank hebben laten leiden, anders hadden wij nu achter het centraal station gewoond tegenover de parkeergarage van het LUMC. En dit was waar universiteit en gemeente ons in de zomer van 2017 al hadden willen hebben!

Het voorstel van Elger en Hans Sierat (HBE) is nu dat wij zelf een eisenpakket op tafel gaan leggen voor het geval wij onverhoopt toch deze zaak niet winnen.

Tot en met 16 mei hebben wij de tijd om onze zienswijzen in  te dienen t.a.v. het stedenbouwkundig en het beeldkwaliteitplan.  Deze plannen liggen van 5 april tot en met 16 mei digitaal en op het Stadhuis ter inzage voor iedereen. Zowel HBE als BC en bewoners gaan daarmee aan de slag.

Daarna wil de wethouder het plan van aanpak voor herhuisvesting door de raad laten goedkeuren. Echter, er vált niets goed te keuren: geen enkele optie is uitgewerkt, bewoners kúnnen nog helemaal niet voor of tegen een locatie stemmen, want de huizen moeten nog gebouwd. Alleen de  flats voor net afgestudeerden  aan de Waardgracht staan er….

 Universiteit: het is nóóit te laat om samen te werken. Sta open voor een plan waarbij universiteit en bewoners, net als nu,  als goede buren samen op het Doeleneiland wonen.

Maar als u echt niet in staat ben uw vurige wens om het hele doeleneiland  tot universitaire  enclave te maken  los te laten voor de realiteit, sta er dan voor open de mensen, van wie u een groot offer vraagt een gelijkwaardig offer terug te geven.

BC De Doelen,

Giny Schoemaker

 

Posted in: BC aan het woord

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress